ชื่อวิทยาศาสตร์ : Channa pleurophthalmus
ชื่อสามัญ : Ocellated snakehead
ชื่อไทย : ช่อนจุดอินโดนีเซีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chromobotia macracanthus
ชื่อสามัญ : Clown loach
ชื่อไทย : หมูอินโด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Botia striata
ชื่อสามัญ : Zebra loach
ชื่อไทย : หมูอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. "hades"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป ฮาเดส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. "kir royal "
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป เคอ รอแยล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. "montleyana red-brown"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป มอนเทยานา เรดบราวน์

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016