ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterophyllum scalare
ชื่อสามัญ : Tricolour angelfish
ชื่อไทย : เทวดาสามสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterophyllum scalare
ชื่อสามัญ : Gold angelfish
ชื่อไทย : เทวดาทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ludwigia inclinata var. “curly/tornado”
ชื่อสามัญ : Curly Ludwigia, Tornado Ludwigia
ชื่อไทย : ลัดวิเจียทอร์นาโด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemianthus micranthemoides
ชื่อสามัญ : Pearl weed ,Baby tears
ชื่อไทย : เพิลหวีด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eleocharis parpulus
ชื่อสามัญ : Hairgrass
ชื่อไทย : หญ้าหัวไม้ขีด

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016