ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rasbora borapetensis
ชื่อสามัญ : Blackline rasbora
ชื่อไทย : ซิวหางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rasbora einthovenii
ชื่อสามัญ : Brilliant rasbora
ชื่อไทย : ซิวทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scleropages formosus
ชื่อสามัญ : Asian bonytongue fish, Green Arowana
ชื่อไทย : ตะพัด, ตะพัดเขียว, มังกร, มังกรเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne retrospiralis
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายมวกเหล็กแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne nurii
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายนูริอิ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne tonkinensis
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ผมหอม

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016