ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labidochromis yellow
ชื่อสามัญ : lemon yellow lab, the blue streak hap
ชื่อไทย : หมอกล้วยหอม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melanochromis johannii
ชื่อสามัญ : Johanni eastern, Bluegray mbuna
ชื่อไทย : หมอสีอีสเทิร์นบลู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudotropheus sp.
ชื่อสามัญ : Zebra albino
ชื่อไทย : หมอสีซีบราเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hygrophilla corymbosa
ชื่อสามัญ : Star Horn
ชื่อไทย : หางนกยูงแดง, หางนกยูงแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nomaphila stricta
ชื่อสามัญ : Stiff Beargrass
ชื่อไทย : หางนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fissidens fontanus
ชื่อสามัญ : Fissidens Moss
ชื่อไทย : มอสขนนกUS

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016