ชื่อวิทยาศาสตร์ : Potamotrygon leopoldi
ชื่อสามัญ : Polkadot stingray
ชื่อไทย : กระเบนโพลคาดอท
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Potamotrygon castexi
ชื่อสามัญ : Jaguar Stingray
ชื่อไทย : กระเบนจากัวร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Potamotrygon jabuti
ชื่อสามัญ : Pearl ray
ชื่อไทย : กระเบนเพิร์ลเรย์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eleocharis parpulus
ชื่อสามัญ : Hairgrass
ชื่อไทย : หญ้าหัวไม้ขีด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vesicularia dubyana
ชื่อสามัญ : Java moss
ชื่อไทย : ชวามอส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyophila involuta
ชื่อสามัญ : Star moss
ชื่อไทย : มอสดาวไทย

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016