ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phenacogrammus interruptus
ชื่อสามัญ : Congo tetra
ชื่อไทย : คองโก เตตร้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moenkhausia sanctaefilomenae
ชื่อสามัญ : Red eye moenkhausia, Yellow-banded moenkhausia
ชื่อไทย : มองน์ฮอกเซีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paracheirodon axelrodi
ชื่อสามัญ : Cardinal tetra
ชื่อไทย : คาร์ดินัล เตตร้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fissidens fontanus
ชื่อสามัญ : Fissidens Moss
ชื่อไทย : มอสขนนกUS
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Riccardia chamedryfolia
ชื่อสามัญ : Coral Moss, Mini Pellia
ชื่อไทย : ริคคาเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blepharostoma trichophylum
ชื่อสามัญ : Mini Pearl Moss
ชื่อไทย : มอสมินิเพิล

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016