ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyphotilapia gibberosa "blue mpimbwe"
ชื่อสามัญ : Frontosa blue mpimbwe
ชื่อไทย : ฟรอนโตซ่าบลูเอ็มพิมเว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyphotilapia gibberosa "blue zaire"
ชื่อสามัญ : Frontosa Blue Zaire
ชื่อไทย : ฟรอนโตซ่าบลูแซร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scleropages leichardti
ชื่อสามัญ : Spotted Barramundi Arowana
ชื่อไทย : อโรวาน่าออสเตรเลียจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vesicularia dubyana
ชื่อสามัญ : Java moss
ชื่อไทย : ชวามอส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyophila involuta
ชื่อสามัญ : Star moss
ชื่อไทย : มอสดาวไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Taxiphyllum sp.
ชื่อสามัญ : spiky moss
ชื่อไทย : สไปกี้มอส

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016