ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemiodus gracilis
ชื่อสามัญ : Redtail hemiodus, Slender hemiodus
ชื่อไทย : เฮมิโอดัส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glossolepis incisus
ชื่อสามัญ : New Guinea rainbowfish, Red rainbow
ชื่อไทย : เรนโบว์แดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melanotaenia boesemani
ชื่อสามัญ : Boeseman’s rainbowfish
ชื่อไทย : เรนโบว์สองสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hygrophila polysperma
ชื่อสามัญ : Draft Hygrophila, Indian Swampweed, Green Hygro
ชื่อไทย : ขาไก่เขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hygrophila ringens
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : หางนกยูงใบยาว, หลิวนํ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hygrophilla corymbosa
ชื่อสามัญ : Star Horn
ชื่อไทย : หางนกยูงแดง, หางนกยูงแคระ

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016