ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poecilla reticulata
ชื่อสามัญ : Mosaic tuxedo guppy
ชื่อไทย : หางนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poecilla reticulata
ชื่อสามัญ : Albino red snakeskin guppy
ชื่อไทย : หางนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poecilla reticulata
ชื่อสามัญ : Tuxedo Cobra Red Mosaic guppy
ชื่อไทย : หางนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ammania sp. "sulawesi"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : แอมมาเนียสุลาเวสี, โรทาล่าซันเซ็ท
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala macrandra “variegated”
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : โรทาล่ามาครานดาใบลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limnophila sp. ‘mini
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ฝอยทองแคระ

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016