ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microgeophagus ramirezi
ชื่อสามัญ : Ramirez’s dwarf cichlid, Butterfly dwarf cichlid, Ram cichlid
ชื่อไทย : หมอแรม 7 สี, หมอรามิเรซ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microgeophagus ramirezi var.
ชื่อสามัญ : Golden Ram cichlid
ชื่อไทย : หมอแรมทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microgeophagus ramirezi var.
ชื่อสามัญ : Blue neon ram, German ram cichlid
ชื่อไทย : หมอบลูนีออนแรม, หมอแรมเยอรมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anubias nana "pinto"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : อนูเบียสปินโต
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anubias barteri var nana "pangolino"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : อนูเบียส แพนโกริโน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. "theia 9"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป เทียร์9

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016