ชื่อวิทยาศาสตร์ : Puntius filamentosus
ชื่อสามัญ : Black-spotted barb
ชื่อไทย : ตะเพียนอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Puntius rhomboocellatus
ชื่อสามัญ : Rhomb barb
ชื่อไทย : ตะเพียนหกแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Puntius semifasciolatus
ชื่อสามัญ : Golden barb
ชื่อไทย : โกลเด้นบาร์บ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemianthus callitrichoides
ชื่อสามัญ : Mini pearl weed , Mini baby tears
ชื่อไทย : เพิลหวีดจิ๋ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micranthemum sp. "montecarlo-3"
ชื่อสามัญ : Large Pearl Grass
ชื่อไทย : เพิลกราส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glossostigma elatinoides
ชื่อสามัญ : Glosso
ชื่อไทย : กรอสโซ

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016