ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monodactylus argenteus
ชื่อสามัญ : Moon fish, Silver moony
ชื่อไทย : เฉี่ยวหิน, บอเนียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nandus nebulosus
ชื่อสามัญ : Bornean leaffish
ชื่อไทย : เสือดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Datnioides undecimradiatus
ชื่อสามัญ : Mekong tiger perch
ชื่อไทย : เสือตอลายเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala macrandra “variegated”
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : โรทาล่ามาครานดาใบลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limnophila sp. ‘mini
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ฝอยทองแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microsorum pteropus var. "tropica"
ชื่อสามัญ : Tropica fern
ชื่อไทย : เฟิร์นรากดำทรอปิก้า

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016