ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poecilla reticulata
ชื่อสามัญ : Red grass guppy
ชื่อไทย : หางนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poecilla reticulata
ชื่อสามัญ : Albino full red guppy
ชื่อไทย : หางนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poecilla reticulata
ชื่อสามัญ : Full red guppy
ชื่อไทย : หางนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Riccia fluitan
ชื่อสามัญ : Crystal wort
ชื่อไทย : ริคเซีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemianthus callitrichoides
ชื่อสามัญ : Mini pearl weed , Mini baby tears
ชื่อไทย : เพิลหวีดจิ๋ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micranthemum sp. "montecarlo-3"
ชื่อสามัญ : Large Pearl Grass
ชื่อไทย : เพิลกราส

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016