ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neolamprologus brevis
ชื่อสามัญ : Brevis Shelldweller
ชื่อไทย : หมอหอยเบรวิส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chalinochromis brichardi
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ปลาหมอบริชาร์ด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eretmodus cyanostictus
ชื่อสามัญ : Goby cichlid
ชื่อไทย : หมอไซยาโนสติกตัส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ammannia senegalensis
ชื่อสามัญ : Red Ammannia
ชื่อไทย : แอมแมนเนียแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne wendtii "green"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ใบพายศรีลังกา, คริปศรีลังกา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eriocaulon cinereum
ชื่อสามัญ : Pipewort, Piperwort
ชื่อไทย : หญ้าหัวหงอก, กระดุม

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016