ชื่อวิทยาศาสตร์ : Puntius orphoides
ชื่อสามัญ : Red-cheek barb, Javaen barb
ชื่อไทย : แก้มช้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macrognathus siamensis
ชื่อสามัญ : Spotted spiny eel
ชื่อไทย : หลด หลดจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macrognathus taeniagaster
ชื่อสามัญ : Zizzag eel
ชื่อไทย : หลดลาย หลดภูเขา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Taxiphyllum sp.
ชื่อสามัญ : Frame moss
ชื่อไทย : เฟรมมอส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gratiola viscidula
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : กาทิโอลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shinnersia rivularis "variegatus"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ซินเนอเซีย

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016