ชื่อวิทยาศาสตร์ : Devario regina
ชื่อสามัญ : Blue danio
ชื่อไทย : ซิวใบไผ่ ซิวใบไผ่ราชินี จุกกี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epalzeorhynchos bicolor
ชื่อสามัญ : Redtail sharkminnow
ชื่อไทย : ทรงเครื่อง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epalzeorhynchos frenatum
ชื่อสามัญ : Red-fin shark
ชื่อไทย : กาแดง นวลจันทร์ กาแดงเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Taxiphyllum sp.
ชื่อสามัญ : Frame moss
ชื่อไทย : เฟรมมอส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gratiola viscidula
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : กาทิโอลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shinnersia rivularis "variegatus"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ซินเนอเซีย

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016