ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichogaster trichopterus
ชื่อสามัญ : Blue gourami, Cosby strain
ชื่อไทย : กระดี่นางฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichopsis pumila
ชื่อสามัญ : Pygmy gourami
ชื่อไทย : กริมสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichopsis vittata
ชื่อสามัญ : Croaking gourami
ชื่อไทย : กริมควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala rotundifolia
ชื่อสามัญ : Red Rotala
ชื่อไทย : โรทาล่าทับทิม, โรทาล่าแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala sp. ‘’mini butterfly’’
ชื่อสามัญ : Rotala Mini butterfly
ชื่อไทย : โรทาล่าผีเสื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala indica
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ก้านธูป

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016