ชื่อวิทยาศาสตร์Rasbora borapetensis
ชื่อสามัญBlackline rasbora
ชื่อไทยซิวหางแดง
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ถึงแม่น้ำโขง และภาคใต้ไปจนถึงมาเลเซีย และสิงคโปร์
รายละเอียดเป็นปลาซิวที่สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำได้อย่างสวยงาม เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ปรับตัวอยู่ในตู้ได้ดี กินเก่งมาก มีขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ 6 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3.5 ซม. มีลักษณะมีรูปร่างเพรียวยาวและแบนข้าง ปากเล็ก ครีบหางเว้าลึก เกล็ดค่อนข้างใหญ่ หัวและด้านท้องสีเงิน ลำตัวตัวมีสีเหลืองอ่อน มีแถบสีดำพาดตามแนวยาวตลอดกลางลำตัวและมีแถบสีทองขนาบด้านบน ครีบใส โคนครีบหางมีสีแดงสดเป็นลักษณะเด่น
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย