ชื่อวิทยาศาสตร์Poecilla reticulata
ชื่อสามัญRed grass guppy
ชื่อไทยหางนกยูง
วงศ์Poeciliidae
ถิ่นที่อยู่อาศัย
รายละเอียด
เครดิตศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด