ชื่อวิทยาศาสตร์Poecilla reticulata
ชื่อสามัญFull black moscow guppy
ชื่อไทยหางนกยูง
วงศ์Poeciliidae
ถิ่นกำเนิด
รายละเอียด
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ