ชื่อวิทยาศาสตร์Pterophyllum scalare
ชื่อสามัญMarble angelfish
ชื่อไทยเทวดาหินอ่อน
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำอเมซอน โอริโนโค ในประเทศบราซิล และเวเนซูเอล่า ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงเป็นฝูงรวมกันหลายสายพันธุ์ในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ ว่ายน้ำช้า ๆ อุปนิสัยรักสงบ สามารถเลี้ยงและผสมพันธุ์วางไข่ในตู้ได้ เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ ในทุกสายพันธุ์มีลักษณะตัวแบนมาก ครีบและหางยื่นยาวออกมาจากลำตัว ครีบท้องเรียวเล็กและปลายชี้แหลม สีลำตัวและลวดลายได้รับการพัฒนาให้มีหลายสายพันธุ์ เจริญเติบโตเต็มที่ขนาดความยาวประมาณ 12 ซม. ในชนิดนี้มีลักษณะเด่น คือ ลำตัวมีสีเงินและมีแถบสีดำกระจายตลอดลำตัว คล้ายลวดลายของหินอ่อน ครีบมีลวดลายเหมือนลำตัว ครีบอกสีขาว
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ