ชื่อวิทยาศาสตร์Pterophyllum scalare
ชื่อสามัญBlue angelfish, Zebra angelfish
ชื่อไทยเทวดาบลู, เทวดาม้าลาย
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำอเมซอน โอริโนโค ในประเทศบราซิล และเวเนซูเอล่า ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดมีลักษณะเด่นคือ ลำตัวมีสีเงินอมเขียวหรือฟ้า และมีแถบสีดำขวางลำตัวเป็นระเบียบ 3-4 แถบ แถบแรกพาดผ่านตา แถบสุดท้ายอยู่โคนครีบหาง มีแถบใหญ่พาดตั้งแต่ปลายครีบหางถึงปลายครีบท้อง ครีบอกมีสีฟ้า ครีบทุกครีบมีลวดลายเหมือนลำตัว มีดวงตาสีแดง
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: อรุณี รอดรอย และคณะ