ชื่อวิทยาศาสตร์Pterophyllum scalare
ชื่อสามัญSilver angelfish, Platinum angelfish
ชื่อไทยเทวดาเงิน, เทวดาแพลทตินั่ม
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำอเมซอน โอริโนโค ในประเทศบราซิล และเวเนซูเอล่า ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดมีลักษณะเด่นคือ ลำตัวมีสีเงินแวววาวทั้งลำตัว ครีบทุกครีบมีสีเงิน มีแถบสีเหลืองอ่อนจาง ๆ บริเวณครีบหลัง ครีบท้อง และครีบหาง เทวดาแพลทตินั่ม ลำตัวมีสีเงินวาวสะท้อนแสงทั้งลำตัว ครีบทุกครีบใส มีสีเงินวาว เงิน มีแถบขาวจาง ๆ บริเวณครีบหลังและครีบหาง
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ