ชื่อวิทยาศาสตร์Symphysodon aequifasciata var.
ชื่อสามัญStriped turquoise discus
ชื่อไทยปอมปาดัวร์สายพันธุ์สไทร์พเทอร์คอยส์, ปอมเจ็ดสี
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศเยอรมนี
รายละเอียดมีลายขวางลำตัวที่เป็นสีดำ ซึ่งลักษณะของปลาป่าปรากฏให้เห็นเด่นชัด โดยเฉพาะลายที่นัยน์ตาและโคนหาง มีลายเล็กสีน้ำตาล ลายสีฟ้าเป็นลายและไม่ชัดเจน ในปลาที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่ ปรากฎลวดลายสวยงามคล้ายปอมลายงู แต่ลวดลายมีขนาดใหญ่กว่า และไม่ละเอียดเท่า ทำให้เห็นสีพื้นลำตัวที่มีสีเขียวหรือฟ้าแวววาวมากกว่า
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ