ชื่อวิทยาศาสตร์Astronotus ocellatus
ชื่อสามัญTiger oscar
ชื่อไทยออสการ์ลายเสือ
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มแม่น้ำโอริโนโก แม่น้ำอเมซอน และแม่น้ำ La Plata ในทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นปลาที่มีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว มีอาณาเขตเป็นของตัวเอง สามารถเลี้ยงเดี่ยว หรือเป็นฝูงในตู้ที่ตกแต่งด้วยก้อนหิน ขอนไม้ ลำตัวแบนข้างและมีความลึกของลำตัวค่อนข้างมาก พื้นลำตัวมีสีคล้ำ ส่วนหัวและหลังสีเขียวอมน้ำตาล มีลายเส้นสีแดงคล้ายลายเสือ มีจุดดำขอบสีแกงขนาดใหญ่อยู่บริเวณโคนครีบหาง ปากใหญ่ ปากล่างยาวกว่าปากบน
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ