ชื่อวิทยาศาสตร์Tilapia buttikoferi
ชื่อสามัญTilapia zebra
ชื่อไทยปลาหมอบัตเตอร์
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทางตะวันตกของแอฟริกา
รายละเอียดเป็นปลาหมอที่มีนิสัยค่อนข้างดุร้าย ควรแยกเลี้ยงเดี่ยว หรือสามารถเลี้ยงรวมกันหลายๆตัว หรือเลี้ยงรวมกับปลาหมอสายพันธุ์อื่นๆได้ แต่ต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน เป็นปลาหมอที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 30-40 ซม. จึงควรเลี้ยงในตู้ที่มีขนาดใหญ่ มีลำตัวค่อนข้างหนาล่ำสันดูแข็งแรง มีพื้นสีลำตัวเป็นฟ้าเทาอมเหลือง มีลายพาดลำตัว 7-8 แถบ เป็นปลาหมอที่เลี้ยงง่าย กินอาหารสดหรืออาหารสำเร็จรูปเป็นอาหาร ซึ่งจะกินเก่ง โตเร็ว และเชื่องกับคน มักขึ้นมากินอาหารกับมือคนได้
เครดิตภาพ: อรุณี รอดลอย ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ