ชื่อวิทยาศาสตร์Cichla ocellaris
ชื่อสามัญPeacock bass
ชื่อไทยออสเซราลิส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มแม่น้ำอเมซอน ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดปลาในสกุล Cichla เป็นปลาหมอนักล่าที่มีความใหญ่ เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้เร็วในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีรายงานว่าแพร่พันธุ์ในอ่างเก็บน้ำ Tri An ประเทศเวียดนาม จนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายของชนิดปลาพื้นเมือง ในประเทศไทยพบแพร่พันธุ์ในอ่างเก็บน้ำพุหวาย จังหวัดเพชรบุรี ไม่ควรปล่อยหรือทำให้หลุดลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลาในสกุล Cichla เป็นปลาหมอที่มีความใหญ่โตที่สุดในอเมริกาใต้ ในแม่น้ำอะเมซอนมีหลายสายพันธุ์ ครีบหางมีลวดลายคล้ายลายบนขนของนกยูง จึงมีชื่อเรียกว่า Peacock bass มีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 100 ซม. ปลาขนาดเล็กจะมีแถบดำขนานกับลำตัวตั้งแต่แก้มไปจนถึงหาง เมื่อโตลายดังกล่าวจะหายไป
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ