ชื่อวิทยาศาสตร์Cichla tamensis
ชื่อสามัญPeacock bass
ชื่อไทยเทเมนลิส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มแม่น้ำอเมซอน ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดมีลักษณะคล้ายกับ ออสเซราลิส แต่มีสีสันสะดุดตามากกว่า ลำตัวมีแถบดำพาดตามความยาวลำตัว 1 แถบ และพาดตามแนวขวางห่าง ๆ 4 แถบ โคนครีบหางมีจุดดำขอบเหลืองขนาดใหญ่ 1 จุด ครีบหลังและครีบหางมีจุดประสีขาว ครีบอกและครีบก้นมีสีส้มแดง ครีบหางมีลวดลายคล้ายลายบนขนของนกยูง สามารถเลี้ยงเป็นฝูงร่วมกับปลาในตระกูลเดียวกันในตู้ปลาขนาดใหญ่
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ