ชื่อวิทยาศาสตร์Aulonocara hansbaenschi
ชื่อสามัญRedside peacock
ชื่อไทยมาลาวีคอแดง
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบมาลาวี ทวีปแอฟริกาใต้
รายละเอียดมีลักษณะเด่นคือมีสีน้ำเงินสดตลอดทั้งตัว ยกเว้นส่วนคอบริเวณหลังแผ่นปิดเหงือกลงมาถึงครีบอก จะเป็นสีส้มถึงสีแดงซึ่งจะตัดกับสีน้ำเงินบริเวณลำตัวและหัว มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 10 ซม. เพศผู้มีสีสันสดใสและมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย มีครีบหลังที่ยกสูงสีน้ำเงินสวยงาม ที่ขอบด้านบนของครีบหลังมีสีขาวเป็นทางยาว และปลายครีบส่วนท้ายออกสีส้ม รวมถึงครีบหาง ครีบก้น ก็ปรากฎสีส้มที่ส่วนท้ายของครีบเช่นกัน ครีบท้องมีขนาดใหญ่สีแดงบริเวณก้านครีบไม่แตกแขนงขอบนอกสุดเป็นสีขาวอมน้ำเงินและมีส่วนปลายที่ยาวยื่นออกมาเล้กน้อย ลำตัวมีพื้นสีน้ำเงิน มีแถบสีน้ำเงินเข้มพาดขวางลำตัว 8-10 แถบ สามารถเลี้ยงรวมเป็นฝูงกับปลาหมอมาลาวีชนิดอื่นๆได้
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:นภัทร์ โสภณ