ชื่อวิทยาศาสตร์Melanochromis johannii
ชื่อสามัญJohanni eastern, Bluegray mbuna
ชื่อไทยหมอสีอีสเทิร์นบลู
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบมาลาวี ทวีปแอฟริกาใต้
รายละเอียดสามารถเลี้ยงเป็นฝูงร่วมกับปลาหมอสีจากทะเลสาบมาลาวีชนิดอื่น ๆ มีลักษณะลำตัวยาวแบนข้าง หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ ปากเล็กและอยู่ปลายสุดของส่วนหัว นัยน์ตาเล็ก ลำตัวมีสีฟ้ามีแถบดำพาดตามลำตัวสองแถบ แถบแรกอยู่เริ่มต้นจากเหนือนัยน์ตาไปสิ้นสุดที่โคนหางส่วนบน แถบที่สองเริ่มต้นจากใต้ขอบตาล่างไปสิ้นสุดที่โคนหางส่วนล่าง ครีบหลังสีฟ้าขอบน้ำเงิน ครีบหูดำ ครีบหางสีน้ำเงินขอบขาว ครีบท้องดำขอบขาว ครีบก้นสีดำและมีจุดประกลมสีเหลือง
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ