ชื่อวิทยาศาสตร์Pseudotropheus sp.
ชื่อสามัญZebra albino
ชื่อไทยหมอสีซีบราเผือก
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศไทย
รายละเอียดเป็นปลาเผือกที่เกิดจากการคัดพันธุ์ของนักเลี้ยงปลาในประเทศไทย มีนัยน์ตาสีแดง ลำตัวสีขาวลายชมพู ครีบหลังขาวและปลายเหลือง ครีบอกสีขาว ครีบท้องสีขาวเหลือง ครีบก้นสีขาว และจุดไข่สีเหลือง ครีบหางมีขอบสีเหลืองใส สามารถเลี้ยงเป็นฝูงร่วมกับปลาหมอสีจากทะเลสาบมาลาวีชนิดอื่น ๆ
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ