ชื่อวิทยาศาสตร์Chromobotia macracanthus
ชื่อสามัญClown loach
ชื่อไทยหมูอินโด
วงศ์Cobitidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินโดนีเซีย บริเวณเกาะสุมาตรา และบอร์เนียว
รายละเอียดมีลักษณะเด่นคือ พื้นลำตัวสีเหลือง หรือเหลืองอมขาว ครีบอก ครีบท้อง และครีบหางสีแดง มีแถบขนาดใหญ่สีดำ 3 แถบ พาดขวางลำตัว แถบแรกพาดผ่านตา แถบที่สองพาดตั้งแต่โคนครีบหลังถึงครีบท้อง แถบที่สามพาดตั้งแต่ปลายครีบหลังจนเกือบถึงโคนครีบหาง มีอุปนิสัยชอบคุ้ยเขี่ยพื้นตู้ จึงควรจัดตู้ด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ และพรรณไม้น้ำที่ค่อนข้างมีลำต้นและใบแข็งแรงเพื่อใช้เป็นที่กำบัง อุปนิสัยมักหลบซ่อนตัวตามซอกหินหรือพรรณไม้น้ำ เลี้ยงรวมกับปลาอื่น ๆได้ นิยมเลี้ยงให้หากินตามพื้นในตู้ปลาที่ทีพรรณไม้น้ำ ตู้ละ 1-2 ตัว
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ