ชื่อวิทยาศาสตร์Botia striata
ชื่อสามัญZebra loach
ชื่อไทยหมูอินเดีย
วงศ์Cobitidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินเดียตอนใต้
รายละเอียดพื้นลำตัวสีเหลือง หรือเหลืองอมขาว มีแถบขนาดเล็กสีดำพาดขวางตลอดลำตัวจนถึงครีบหาง มีอุปนิสัยชอบตื่นตกใจ มักหลบซ่อนตัวตามซอกหินหรือพรรณไม้น้ำ เลี้ยงรวมกับปลาอื่น ๆได้ นิยมเลี้ยงให้หากินตามพื้นในตู้ปลาที่ทีพรรณไม้น้ำ เวลาตกใจอาจมีนิสัยก้าวร้าวไล่กัดปลาตัวอื่น
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ