ชื่อวิทยาศาสตร์Cobitis sinensis
ชื่อสามัญSiberian spiny loach
ชื่อไทยหมูลายจุดไซบีเรียน
วงศ์Cobitidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศจีน
รายละเอียดลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน มีลายเรียงเป็นแถวบริเวณข้างลำตัว บริเวณด้านท้องมีสีเหลืองอ่อน ครีบหลังและครีบหางมีแถบสีดำพาดขวาง 3-4 แถบ มีจุดสีดำบริเวณโคนหาง สมารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็ก อุปนิสัยชอบคุ้ยเขี่ยพื้นตู้ จึงควรจัดตู้ด้วยก้อนหินหรือขอนไม้
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ