ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius stoliczkanus
ชื่อสามัญStoliczkae's barb
ชื่อไทยมะไฟ มุงหมาย
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลำธาร น้ำตก พบตั้งแต่แม่น้ำสาละวิน ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำโขงตอนกลาง ในภาคเหนือของไทย
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก มีขนาดใหญ่สุดยาวประมาณ 5 ซม. สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ปรับตัวอยู่ในตู้และผสมพันธุ์วางไข่จนลูกปลาเจริญเติบโตอยู่ในตู้ปลาขนาดเล็กได้ในธรรมชาติกิน แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลงน้ำ เป็นอาหาร นำมาเลี้ยงในตู้ปลาสามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้ มีรูปร่างลำตัวคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และป้อมเล็กน้อย หัวสั้นตาเล็ก ปากเล็ก ไม่มีหนวด เกล็ดค่อนข้างใหญ่ ครีบหลังสั้น ครีบหางเว้าลึก ลำตัวสีเงิน มีแต้มสีคล้ำที่เหนือครีบอกและโคนครีบหาง ในตัวผู้และฤดูผสมพันธุ์จะมีแดงเหลือบบนลำตัว ครีบใสมีสีแดงแต้มและมีแถบสีคล้ำเล็กน้อย
เครดิตภาพ:นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: อรุณี รอดลอย และคณะ