ชื่อวิทยาศาสตร์Rasbora myersi
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยซิวควาย
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำและลำธารเกือบทุกภาคของไทย ในลุ่มน้ำโขง เจ้าพระยา ภาคตะวันออกและภาคใต้ถึงบอร์เนียว
รายละเอียดเป็นปลาซิวที่โตเต็มที่มีขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 10 ซม.สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดกลาง อุปนิสัยปราดเปรียวชอบว่ายอยู่บริเวณผิวน้ำ เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นๆได้ ในธรรมชาติกินแพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลงน้ำ นำมาเลี้ยงในตู้สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดแบบลอยได้ ซึ่งจะกินเก่งมาก มีลักษณะคือ ลำตัวยาว เส้นข้างลำตัวอยู่ค่อนไปทางกลางลำตัวโดยมีแถวเกล็ดจากด้านท้องไปถึงเกล็ดเส้นข้างลำตัว 3 แถว ตัวและหัวมีสีเทาเงิน ด้านหลังสีเหลืองอ่อน ด้านท้องสีจาง มีแถบสีเหลืองและสีดำพาดกลางตามความยาวลำตัว ครีบหลังมีสีเหลืองอ่อน ครีบอื่น ๆ สีจาง ครีบหางมีสีเหลืองอ่อนอมเทา ขอบมีสีคล้ำ
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ