ชื่อวิทยาศาสตร์Rasbora trilineata
ชื่อสามัญScissortail rasbora, Three-lined rasbora
ชื่อไทยซิวหางกรรไกร
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยเป็นฝูงใหญ่ในแหล่งน้ำนิ่งและแม่น้ำ ตั้งแต่ลุ่มน้ำแม่กลอง แม่น้ำโขง และภาคใต้ และภาคตะวันออก
รายละเอียดเป็นปลาซิวที่ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 13 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 6 ซม. สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ มีอุปนิสัยว่องไว ปลาดเปรียว เป็นที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ ลักษณะมีลำตัวยาวเรียวและแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก ไม่มีหนวดลำตัวมีสีเขียวอ่อน ส่วนล่างของลำตัวมีสีซีดกว่าบริเวณด้านข้างและด้านหลังของลำตัว กลางลำตัวมีแถบสีดำพาดจากหัวถึงโคนหาง และยาวเลยไปถึงส่วนของก้านครีบหางด้วย เหนือแถบสีดำมีแถบสีเงินเล็ก ๆ ข้างละ 1 แถบ พาดขนานไปกับแถบสีดำนี้ เหนือฐานครีบก้นมีแถบสีดำเล็ก ๆ ข้างละแถบ ตอนปลายของแถบทั้งสองนี้จะไปชนกันบริเวณปลายฐานครีบก้นแล้วยาวเลยไปถึงโคนครีบหาง ปลาชนิดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ครีบหาง เนื่องจากมีแถบสีดำพาดขวางแพนหางทั้งบนและล่าง ซึ่งแถบสีดำนี้อยู่ค่อนไปทางส่วนปลายของแพนหาง ขอบในและขอบนอกของแถบสีดำนี้มีแถบสีขาวพาดขนานคู่กันไปอีกด้วย สีดำและสีขาวนี้จะตัดกับสีเหลืองอ่อน ซึ่งเป็นสีพื้นของครีบหางสวยสะดุดตามาก ครีบหลังมีก้านครีบเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วนครีบก้น ครีบท้องและครีบอกใสไม่มีสี
เครดิตภาพ:ชาลทอง ภู่นิยม ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย