ชื่อวิทยาศาสตร์Brachygobius doriae
ชื่อสามัญBumblebee fish
ชื่อไทยบู่หมาจู
วงศ์Gobiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยปากแม่น้ำใกล้ทะเล พบในประเทศไทย อินเดีย พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
รายละเอียดเป็นปลาสวยงามขนาดเล็กมาก มีรูปร่างและลวดลายสีสันที่แปลกตา ลำตัวมีสีดำสลับเหลืองคล้ายแมลงภู่ ซึ่งจะมีลักษณะเด่น ๆคือ นอกจากจะมีครีบหนาม อยู่ด้านหน้าครีบหลังแล้ว และมีการพัฒนาครีบหน้าไปเป็น Suction cup เอาไว้ยึดเกาะกับผิวหน้าของของแข็งที่เจ้าปลาบู่เกาะ อย่างเช่น หิน ไม้ เป็นต้น ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 5 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น ๆ ที่มีนิสัยไม่ก้าวร้าว เป็นปลาสวยงามขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดต่างประเทศ
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย