ชื่อวิทยาศาสตร์Stigmatogobius sadanundio
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยบู่กล้วย
วงศ์Gobiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศไทย อินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
รายละเอียดลำตัวค่อนข้างกลม หางแบน หัวโต นัยน์ตามีขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง ลำตัวมีจุดแต้มสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม มีจุดประสีเข้มขนาดเล็กกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบทั่วทั้งลำตัว ครีบหลังยาวแบ่งเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นเส้นยาว ตอนหลังแผ่กางมีจุดประสีดำกระจายทั่วอย่างเป็นระเบียบ ครีบหางใหญ่ปลายมนมีจุดประสีเข้มกระจายทั่ว ครีบท้องมีจุดประ ครีบอกใส อุปนิสัยชอบนอนนิ่ง ๆ แผ่ครีบกางออกอวดสีสันสวยงาม ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 6 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ เป็นปลาสวยงามที่หายากในปัจจุบัน
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย