ชื่อวิทยาศาสตร์Kryptopterus cryptopterus
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยขาไก่
วงศ์Siluridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำของทุกภาคของไทย ยกเว้นแม่น้ำสาละวิน
รายละเอียดเป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดเล็ก มีรูปร่างเพรียว ลำตัวแบนข้าง ส่วนหัวสั้น ปากเล็ก ตาโตอยู่ต่ำกว่ามุมปาก ส่วนหลังไม่ยกสูง มีหนวดยาว 2 คู่ หนวดที่ริมฝีปากยาวถึงบริเวณขอบแผ่นปิดเหงือก หนวดใต้คางสั้น ครีบหลังเล็กมากเห็นเป็นเส้นสั้น ๆ ครีบอกใหญ่มีก้านแข็งที่ยาวเกือบเท่าความยาวของครีบ ครีบก้นยาว มีหางเว้าตื้น ตัวมีสีเหลืองอ่อนเหลือบเขียว ตัวค่อนข้างใส ครีบสีจาง ขอบครีบก้นมีสีคล้ำเช่นเดียวกับครีบหาง ครีบอกในตัวผู้ที่โตเต็มวัยมีสีคล้ำ ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 10 ซม.
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย