ชื่อวิทยาศาสตร์Aplocheilus panchax
ชื่อสามัญBlue panchax
ชื่อไทยหัวตะกั่ว
วงศ์Aplocheilidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั้งในแหล่งน้ำตื้นและแหล่งน้ำไหลที่มีพรรณไม้ปกคลุม ทั้งในน้ำกร่อยและน้ำจืด
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 4 ซม. สมารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ ลักาณะลำตัวค่อนข้างกลม ยาวเรียว ลำตัวด้านหลัง สีน้ำตาลอ่อน ขอบนอกของเกล็ด มีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกลางหัวมีจุดสีขาวเงินขนาดใหญ่ 1 จุด
เครดิตภาพ: ชวลิต วิทยานนท์ ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย