ชื่อวิทยาศาสตร์Tetraodon biocellatus
ชื่อสามัญPalembang puffer, Figure-eight puffer, Eyespot pufferfish
ชื่อไทยTetraodontidae
วงศ์ชายทะเลและปากแม่น้ำในเขตน้ำกร่อย
ถิ่นที่อยู่อาศัยชายทะเลและปากแม่น้ำในเขตน้ำกร่อย
รายละเอียดเป็นปลาปักเป้าขนาดเล็กสามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กที่ตกแต่งด้วยก้อนหินและพรรณไม้น้ำ นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อให้กินหอยที่ติดมากับพรรณไม้น้ำและแพร่พันธุ์ในตู้ปลา หรือเลี้ยงเพื่อให้กินหอยในบ่อชำน้ำของพรรณไม้น้ำ มีรูปร่างหน้าตาจะคล้ายกับปักเป้าเขียวจุดมากแต่มีขนาดเล็กกว่า พื้นลำตัวสีดำหรือน้ำเงินปนดำ บนหลังมีลายเหลืองเป็นรูปเลข 8 ใต้ครีบหลังมีวงกลมเหลือง มุมปากและโคนหางมีจุดดำแห่งละ 1 จุด ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 15 ซม.
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย