ชื่อวิทยาศาสตร์Tetraodon nigroviridis
ชื่อสามัญGreen blow fish, Spotted green pufferfish
ชื่อไทยปักเป้าเขียวจุด
วงศ์Tetraodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแม่น้ำ ลำคลอง
รายละเอียดเป็นปลาปักเป้าขนาดเล็กขนาดเฉลี่ย 6 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กที่ตกแต่งด้วยก้อนหินและพรรณไม้น้ำ นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อให้กินหอยที่ติดมากับพรรณไม้น้ำและแพร่พันธุ์ในตู้ปลา หรือเลี้ยงเพื่อให้กินหอยในบ่อชำน้ำของพรรณไม้น้ำ นิสัยค่อนข้างดุร้าย มีสารพิษในอวัยวะสืบพันธุ์และระบบย่อยอาหาร ไม่นิยมบริโภค ลำตัวค่อนข้างกลม หัวโต ตาเล็ก ลำตัวสีเขียวมะกอก ท้องสีขาวจาง มีจุดประสีดำอยู่ตอนบนของลำตัว
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย