ชื่อวิทยาศาสตร์Carinotetraodon lorteti
ชื่อสามัญRedeye puffer
ชื่อไทยปักเป้าสมพงษ์
วงศ์Tetraodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำลำคลองทั่วประเทศ หรือในบริเวณน้ำกร่อยตามชายฝั่งของทวีปเอเชีย
รายละเอียดเป็นปลาปักเป้าขนาดเล็ก มีขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 7.5 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กที่ตกแต่งด้วยก้อนหินและพรรณไม้น้ำ ลักษณะมีพื้นลำตัวสีเทาอมเขียว ใต้ท้องสีขาว มีลวดลายสีเทาเข้มขนาดใหญ่พาดบนแผ่นหลังและข้างลำตัว สามารถปรับเปลี่ยนสีลำตัวให้เข้มหรือจางได้ตามสภาพแวดล้อม ตามีสีแดงสามารถกรอกกลิ้งไปมาได้ ปลาตัวผู้จะมีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่าตัวเมีย ลำตัวสีแดง ตัวเมียมีขนาดเล็ก ลำตัวสีเขียวมีลายพาดตามลำตัว
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย