ชื่อวิทยาศาสตร์Mastacembelus erythrotaenia
ชื่อสามัญFire eel
ชื่อไทยกระทิงไฟ
วงศ์Mastacembelidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
รายละเอียดเป็นปลากระทิงขนาดใหญ่ โตเต็มที่มีขนาดใหญ่สุดยาวประมาณ 1 เมตร ซึ่งต้องเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ หรือท่อpvc เพื่อให้เป็นที่หลบซ่อนตัว ในธรรมชาติกิน กุ้งและสัตว์น้ำขนาดเล็ก เป็นอาหาร ลักษณะมีลำตัวยาวคล้ายงู แบนข้างเล็กน้อย ลำตัวมีสีดำและแถบสีแดงประมาณ 4-5 แถบ พาดตามความยาวลำตัว ยกเว้นส่วนท้ายลำตัว ซึ่งแถบสีแดงจะไม่ค่อยติดต่อกันตลอดทำให้ดูมีลักษณะคล้ายจุดสีแดง ครีบหลัง ครีบหาง ครีบอก และครีบก้น มีสีดำ จะงอยปากยื่นยาว ที่ปลายของจะงอยปากมีจมูกลักษณะคล้ายท่อและมีช่องเปิดตรงปลาย
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย