ชื่อวิทยาศาสตร์Monodactylus argenteus
ชื่อสามัญMoon fish, Silver moony
ชื่อไทยเฉี่ยวหิน, บอเนียว
วงศ์Monodactylidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยปากแม่น้ำที่เป็นน้ำกร่อย
รายละเอียดปลาเฉี่ยวหินเป็นปลาสองน้ำ เมื่อยังเล็กสามารถเลี้ยงในน้ำจืดเติมเกลือเล็กน้อย แต่ปลาที่โตขึ้นจะต้องการน้ำที่มีความเค็มมากขึ้น และจะสามารถแพร่พันธุ์ได้ในน้ำที่มีความเค็มใกล้เคียงกับน้ำทะเล มีขนาดโตเต็มที่เฉลี่ยความยาวประมาณ 22 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดกลาง ตกแต่งด้วยก้อนหินและขอนไม้ ลักษณะทั่วไปมีรูปร่างแบนเหมือนจาน ลำตัวแบนข้างมาก หัวเล็ก ปากเฉียงขึ้น ฟันเล็กละเอียด นัยน์ตาโต ครีบหลังและครีบก้นตั้งอยู่ในแนวเดียวกัน พื้นลำตัวสีขาวเงิน ด้านหลังมีสีเขียวแกมเหลือง มีแถบดำพาดผ่านตา ครีบหลังเหลืองหรือส้ม ขอบคล้ำ ครีบก้นมีแถบดำ ครีบหางมีสีเหลืองจาง ๆ
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย