ชื่อวิทยาศาสตร์Nandus nebulosus
ชื่อสามัญBornean leaffish
ชื่อไทยเสือดำ
วงศ์Nandidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยน้ำตก ลำธารมี่มีพรรณไม้หนาแน่นและในพรุ พบตั้งแต่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ภาคตะวันออกและภาคใต้ถึงบอร์เนียว
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กความยาวประมาณ 10 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 7 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดเล็ก ตกแต่งด้วยก้อนหิน อุปนิสัยชอบอยู่นิ่ง ๆ หลบซ่อนตัวอยู่ตามก้อนหิน กิน ไรน้ำ สัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร ลักษณะมีลำตัวแบนข้าง หัวโต ตาโต จะงอยปากมน บนแผ่นปิดเหงือกมีหนามเล็ก ๆ 1 อัน เกล็ดใหญ่ตัวมีสีน้ำตาลแดง มีลายบั้งและประสีคล้ำพาดขวางลำตัว 5-6 บั้ง มีแถบสีดำพาดตั้งแต่ปลายปากถึงท้ายทอย ครีบหลังตอนแรกสีเหมือนลำตัว ตอนหลังใส มีจุดสีคล้ำ กระจายเช่นเดียวกับครีบหางและครีบก้นตอนท้าย ครีบอกใส ครีบท้องและครีบก้นตอนหน้าสีคล้ายของลำตัว
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย