ชื่อวิทยาศาสตร์Kryptopterus cheveyi
ชื่อสามัญShealfish, Isolasimonni
ชื่อไทยปีกไก่
วงศ์Siluridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำแม่กลอง เจ้าพระยา แม่น้ำโขง และแม่น้ำในภาคใต้
รายละเอียดเป็นปลาตระกูลปลาเนื้ออ่อนที่สามารถเลี้ยงในตู้ที่ตกแต่งด้วยก้อนหิน ขอนไม้ และพรรณไม้น้ำ ขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 20 ซม. ลักษณะมีลำตัวแบนข้างและเรียวยาวไปทางด้านท้าย หัวเล็ก ปากเล็ก ตาค่อนข้างโต มีหนวด 2 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวเลยขอบเหงือกเล็กน้อยไม่มีครีบหลัง ครีบท้องเล็ก ครีบก้นยาวไม่เชื่อมต่อกับครีบหางซึ่งมีลักษณะเว้าลึก พื้นลำตัวมีสีเทาเงิน ด้านท้องสีจาง ในธรรมชาติกิน ลูกน้ำ กุ้ง แมลง เป็นอาหาร
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย