ชื่อวิทยาศาสตร์Pangio kuhlii
ชื่อสามัญCoolie loach
ชื่อไทยปล้องอ้อย
วงศ์Cobitidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลำธารที่มีพื้นเป็นทราย พบในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กขนาดเฉลี่ยประมาณ 5 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่นที่ไม่ก้าวร้าว ตกแต่งตู้ด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซ่อน ลักษณะมีลำตัวกลมยาว ขนาดเล็กคล้ายหนอน สีลำตัวเป็นสีน้ำตาลหรือเทาดำ มีสีเหลืองทองพาดขวางอยู่ตามลำตัวเป็นปล้อง ๆ คล้ายงู ครีบใส โคนครีบหางและครีบก้นมีสีดำ
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย