ชื่อวิทยาศาสตร์Dermogenys pusilla
ชื่อสามัญFreshwater halfbeak, Werstling halfbeak
ชื่อไทยเข็ม เข็มเผือก
วงศ์Hemiramphidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำทั่ว ๆ ไปของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
รายละเอียดสามารถเลี้ยงในตู้ปลาที่ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ หรืออ่างบัวขนาดเล็ก อุปนิสัยชอบว่ายลอยตัวบนผิวน้ำ มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวเกือบกลมมีส่วนแบนตรงโคนหาง ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน หางสีเหลือง ท้องสีขาวเหลืองฟ้า หัวเล็ก มีจะงอยปากแหลมยื่นยาวออกไป ครีบหลังและครีบก้นมีสีเหลืองอยู่ค่อนไปทางด้านหาง ครีบหางกลมมนมีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 4 ซม. ปัจจุบันมีการคัดสายพันธุ์เป็นปลาเผือกซึ่งได้รับความนิยมมากเรียกว่า "เข็มเผือก"
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย