ชื่อวิทยาศาสตร์Trichopsis pumila
ชื่อสามัญPygmy gourami
ชื่อไทยกริมสี
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจนถึงแม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำโขงตอนล่าง และบริเวณพรุในภาคตะวันออก
รายละเอียดเป็นปลากริมในบ้านเราที่สามารถนำมาเลี้ยงในตู้ปลาขนาดเล็กที่ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ ได้อย่างสวยงามมีขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 4.5 ซม. ความยาวเฉลี่ยประมาณ 3 ซม. ลักษณะมีลำตัวแบนข้าง ส่วนหัวเรียว ปากเล็ก ตาโต เกล็ดเล็ก ครีบหลังเรียว ครีบหางปลายแหลมมีก้านครีบเป็นเส้นเรียว ครีบก้นมีฐานครีบยาว ครีบท้องเป็นเส้นยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน มีแถบสีคล้ำพาดตามยาวตั้งแต่ปลายปากถึงโคนหาง มีจุดประสีแดงส้ม หรือน้ำตาลแดงบนครีบต่าง ๆ และลำตัว และมีจุดเหลือบสีฟ้าสดหรือเขียวอ่อนบนลำตัว ขอบตามีสีฟ้าวาว ด้านท้องสีจาง
เครดิตภาพ: ชวลิต วิทยานนท์ ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย