ชื่อวิทยาศาสตร์Trichogaster chuna
ชื่อสามัญRed Dwarf gourami, Honey gourami
ชื่อไทยกระดี่แดง
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินเดียและบังคลาเทศ
รายละเอียดเป้นปลากระดี่สวยงามต่างประเทศที่สามารถเลี้ยงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ ตู้ธรรมดาที่ตกแต่งอย่างสวยงามและยังเลี้ยงร่วมปลาชนิดอื่นได้ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 5-6 ซม. ลักษณะมีลำตัวสีส้มออกแดงไม่มีลายตามลำตัว ช่วงท้องสีจะจางกว่า ครีบท้องทั้งสองด้านมีลักษณะยาวคล้ายหนวด ลักษณะนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว ชอบอยู่รวมฝูงกันเอง แต่ไม่ชอบรวมกลุ่มกับปลาชนิดอื่น ๆ หากเป็นฤดูผสมพันธุ์ปลาจะยิ่งทวีความก้าวร้าวมากขึ้น
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ