ชื่อวิทยาศาสตร์Trichogaster lalia
ชื่อสามัญDwarf gourami
ชื่อไทยกระดี่แคระ
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินเดียบัง คลาเทศ และปากีสถาน
รายละเอียดเป็นปลากระดี่สวยงามต่างประะเทศที่สามารถเลี้ยงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ ตู้ธรรมดาที่ตกแต่งอย่างสวยงามและยังเลี้ยงร่วมปลาชนิดอื่นได้ ลักษณะมีลำตัวเพรียวแบนข้าง พื้นลำตัวมีสีน้ำตาล แดง อมเขียว มีแถบลายแดงคาดอย่างเป็นระเบียบ เกล็ดเล็กละเอียด ครีบอกเรียวยาวคล้ายหนวด ชอบลอยตัวอยู่นิ่ง ๆ อยู่ที่ระดับผิวน้ำ มีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ โดยใช้วิธีฮุบอากาศ เหนือผิวน้ำเพื่อหายใจ ไม่ต้องผ่านช่องเหงือก จึงสามารถดำรงชีวิตได้ เมื่ออยู่ในที่แคบ ๆ หรือที่ที่มีปริมาณ ออกซิเจนต่ำ
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ