ชื่อวิทยาศาสตร์Botia morleti
ชื่อสามัญSkunk botia
ชื่อไทยหมูค้อ, หมูคอก
วงศ์Cobitidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำแม่กลอง เจ้าพระยาและแม่น้ำโขง
รายละเอียดเป็นปลาหมูขนาดกลาง ขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 9 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ ตกแต่งตู้ด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซ่อน วัสดุตกแต่งไม่ควรมีรูขนาดเล็ก เมื่อปลาตกใจจะมุดเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้ มีรูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้าง หลังโค้ง ครีบหลังอยู่ตรงข้ามครีบท้อง พื้นลำตัวสีเขียวแกมเหลือง ท้องสีขาวซีด มีแถบดำพาดตามแนวหลังจากปลายจะงอยปากจรดโคนหาง มีแถบดำขนาดใหญ่พาดขวางคอดหาง ครีบหางสีเหลืองจาง ๆ มีจุดดำเล็ก ๆ ประปราย
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย