ชื่อวิทยาศาสตร์Botia nigrolineata
ชื่อสามัญMekong clawn loach
ชื่อไทยหมูน่าน
วงศ์Cobitidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบที่แม่น้ำว้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
รายละเอียดเป็นปลาหมูขนาดกลาง ขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 10 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ ตกแต่งตู้ด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซ่อน วัสดุตกแต่งไม่ควรมีรูขนาดเล็ก เมื่อปลาตกใจจะมุดเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้ มีรูปร่างและสีสันคล้ายคลึงปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunki) ซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในสกุลเดียว กัน แต่ปลาหมูน่านลายจะเป็นแถบยาว เมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้น ลายตามยาวจะขาดเป็นท่อน ๆ และจะเกิดลายขวางเพิ่มมากขึ้น โดยที่ลายแถบของปลาหมูน่านจะมีราว 8-10 แถบ ในขณะที่ปลาหมูอารีย์ ซึ่งจะมีแค่ 5-8 แถบ ดังนั้นเมื่อมองด้วยตาเปล่าแล้วจะพบว่า ลายเส้นของปลาหมูน่านจะใหญ่และหนากว่าของปลาหมูอารีย์ อีกทั้งเมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าปลาหมูอารีย์
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย