ชื่อวิทยาศาสตร์Botia sidthimunki
ชื่อสามัญDwarf botia, Dwarf loach, Chain botia
ชื่อไทยหมูอารีย์
วงศ์Cobitidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำโขง และสาขา
รายละเอียดเป็นหนึ่งในปลาที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยที่อนุญาติให้เพาะพันธุ์ในที่เลี้ยงได้ เป็นปลาที่ถูกค้นพบโดยคุณดำริ สุขอร่าม เมื่อปี พ.ศ. 2502 บริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง ระหว่างเขตจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ถูกตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่คุณอารีย์ สิทธิมังค์ รองอธิบดีกรมประมงในขณะนั้น จึงมีชื่อสามัญว่าปลาหมูอารีย์ เป็นปลาได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เพราะมีสีสันสวยงามและหายากที่สุดในสกุลปลาหมูนี้เพราะใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย เป็นปลาหมูขนาดเล็กขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ 6 ซม. ลักษณะลำตัวแบนข้างเล็กน้อย ค่อนข้างยาวเรียว สีลำตัวเหลืองนวลหรือขาว ถ้ามองจากด้านบนจะเห็นแถบสีดำพาดไปตามความยาวลำตัวตามแนวสันหลังจากหัวไปถึงโคนหาง 2 แถบ ขนานไปกับแนวครีบหลังและระหว่างแถบทั้ง 2 นี้ จะมีแถบสำดำเล็ก ๆ เชื่อมติดต่อกันเป็นระยะ ๆ ทำให้เห็นเป็นจุดสีขาวหรือสีเหลืองนวลขอบดำ บริเวณด้านข้างตัวมีแถบสีดำพาดไปตามความยาวลำตัวจากปลายจะงอยปากผ่านตาไปถึงโคนครีบหางอีก 1 แถบ ระหว่างแถบสีดำด้านข้างลำตัวกับแถบที่อยู่แนวสันหลังจะมีแถบสีดำเล็ก ๆ เชื่อมติดต่อกันเป็นระยะ ๆ เช่นเดียวกัน และจะทำให้เห็นเป็นจุดสีขาวหรือเหลืองนวลขอบดำประมาณ 6 จุด อยู่ในแนวเหนือเส้นข้างตัว ปากขนาดเล็กอยู่ปลายสุด มีหนวดสั้น ๆ 3 คู่ บริเวณหน้าตามีหนามแหลมปลายแยกเป็น 2 แฉก ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลาในสกุลนี้ ครีบทุกครีบใสโปร่งแสงยกเว้นครีบหางจะมีจุดสีดำบนแพนหางบนและล่าง
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:นภัทร์ โสภณ สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย