ชื่อวิทยาศาสตร์Probarbus jullieni
ชื่อสามัญSeven-stripped carp, Isok barb
ชื่อไทยยี่สกไทย
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำสายใหญ่ เช่น แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำโขง
รายละเอียดเป็นปลาไทยที่หาได้ยากแล้วในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 80 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 6-18 กก. ขนาดใหญ่สุดพบมีความยาวประมาณ 120 ซม. ในธรรมชาติกิน หอย ปู พืชน้ำ และตะไคร่น้ำ สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดใหญ่ อุปนิสัยชอบอมกรวดขนาดเล็กตามพื้นตู้แล้วพ่นออกมา และชอบยืดหดริมฝีปากบ่อยๆ ลักษณะมีลำตัวยาวเรียว แบนข้างเพียงเล็กน้อย เกล็ดบริเวณลำตัวจะมีสีเหลืองนวลหรือเหลืองทองและมีแถบสีน้ำตาลดำพาดไปตามความยาวลำตัว 6-8 แถบ สีบริเวณหัวเป็นสีเหลืองแกมเขียว ปากอยู่ต่ำ ริมฝีปากยืดหดได้ มีฟันในคอหอย มีหนวดสั้นที่ขากรรไกรบน 1 คู่ ครีบอก ครีบท้องและครีบก้นเป็นสีชมพู ครีบหางสีดำ เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากปลากระโห้
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย