ชื่อวิทยาศาสตร์Mystus singaringan
ชื่อสามัญLong-fatty finned mystus
ชื่อไทยแขยงใบข้าว
วงศ์Bagridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำไหล เช่น แม่น้ำ ลำคลอง และลำธาร ทุกภาคของประเทศไทย
รายละเอียดเป็นปลาแขยงขนาดกลางมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 20 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ร่วมกับปลาไม่มีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จัดตู้โดยวางวัสดุตกแต่งประเภทก้อนหินหรือขอนไม้ เพื่อให้มีที่หลบซ่อน ลักษณะมีลำตัวค่อนข้างกลมและยาวแบนข้างเล็กน้อย หลังโค้ง หัวค่อนข้างเล็ก ปากทู่ มีหนวด 4 คู่ เฉพาะคู่ที่ริมฝีปากยาวจรดโคนหาง ครีบไขมันยาวถึงโคนครีบหลัง หางเป็นแฉกลึก แฉกบนยาวกว่าแฉกล่าง พื้นลำตัวสีเหลืองอ่อนอมเทาหรือเขียวมะกอก ส่วนท้องสีจาง
เครดิตปลาขนาดเล็ก ลูกกุ้ง แมลงน้ำ ซากสัตว์ และพืชที่เน่าเปื่อย