ชื่อวิทยาศาสตร์Mystus vittatus
ชื่อสามัญBlue-stripped catfish, Striped dwarf catfish
ชื่อไทยแขยงข้างลาย
วงศ์Bagridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำทั่วทุกภาคของไทย และในประเทศอินเดีย พม่า ศรีลังกา
รายละเอียดเป็นปลาแขยงขนาดกลาง มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 13 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ร่วมกับปลาไม่มีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จัดตู้โดยวางวัสดุตกแต่งประเภทก้อนหินหรือขอนไม้ เพื่อให้มีที่หลบซ่อน กินปลาขนาดเล็ก ลูกกุ้ง แมลงน้ำ ซากสัตว์ และพืชที่เน่าเปื่อย เป้นอาหาร ลักษณะพื้นลำตัวสีเทาเงินหรือสีน้ำตาลเทา ส่วนหัวและแผ่นหลังมีสีคล้ำกว่าข้างลำตัว ใต้ท้องสีขาว ข้างลำตัวมีแถบลายเส้นสีน้ำตาลเทา 2 แถบ คาดตามยาวจากหลังเหงือกจรดโคนหาง หลังช่องเหงือกมีจุดสีดำล้อมรอบด้วยวงแหวนสีขาว ส่วนหัวใหญ่ ครีบแต่ละครีบลักษณะโปร่งใสมีสีดำแซมประปราย
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย