ชื่อวิทยาศาสตร์Mystus wolffi
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยแขยงนวล
วงศ์Bagridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำตาปี และในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายละเอียดเป็นปลาแขยงขนาดกลาง โตเต็มที่มีขนาดประมาณ 20 ซม. มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 12 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ร่วมกับปลาไม่มีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จัดตู้โดยวางวัสดุตกแต่งประเภทก้อนหินหรือขอนไม้ เพื่อให้มีที่หลบซ่อน ลักษณะมีรูปร่างค่อนข้างสั้น ส่วนหัวโตปากเล็กมีหนวด 4 คู่ ครีบอกและครีบหลังเป็นก้านแข็ง ครีบไขมันค่อนข้างสั้น ครีบหางเว้าลึก ลำตัวมีสีเทาเขียวมะกอกหรือเหลืองทอง ด้านท้องสีเขียวอ่อน
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย