ชื่อวิทยาศาสตร์Pseudomystus siamensis
ชื่อสามัญAsian bumblebee catfish
ชื่อไทยแขยงหิน, กดหิน
วงศ์Bagridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำในทุกภาคของประเทศไทย
รายละเอียดเป็นปลาที่มีสีสันและลวดลายสวยงามมากชนิดหนึ่ง นิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลาและส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ขนาดใหญ่สุดที่พบมีความยาวประมาณ 20 ซม. มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 10 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ร่วมกับปลาไม่มีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จัดตู้โดยวางวัสดุตกแต่งประเภทก้อนหินหรือขอนไม้ เพื่อให้มีที่หลบซ่อน ลักษณะมีลำตัวเรียวยาวแบนข้างเล็กน้อย หัวแบนลงเล็กน้อย ลำตัวสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลอ่อน มีแถบสีดำขนาดใหญ่พาดขวางลำตัว 4 แถบ แถบที่ 1 พาดขวางส่วนหัวทั้งหมด แถบที่ 2 พาดจากบริเวณครีบหลังและแผ่นกว้างไปคลุมด้านล่างของลำตัว ตั้งแต่ครีบอกจนถึงครีบท้อง แถบที่ 3 เริ่มจากบริเวณครีบไขมันพาดผ่านลำตัวไปยังครีบ ส่วนแถบที่ 4 พาดคลุมบริเวณโคนหางทั้งหมด ปากขนาดเล็กอยู่ค่อนข้างต่ำ มีหนวด 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวที่สุดยาวจนถึงครีบอก ส่วนหนวดคู่อื่น ๆ ยาวไม่ถึงครีบอก ครีบทุกครีบยกเว้นครีบอกสีเหลืองอ่อน มีแถบสีดำพาดขวางครีบประมาณ 1-2 แถบ ครีบอกสีเหลืองอ่อนมีจุดประสีดำ มีก้านครีบแข็งใหญ่แข็งแรงเป็นซี่ฟันเลื่อย ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหางเว้าลึก
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย