ชื่อวิทยาศาสตร์Pangasius sanitwongsei
ชื่อสามัญChao-phya giant catfish, Giant pangasius
ชื่อไทยเทพา
วงศ์Pangasiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง
รายละเอียดเป็นปลาน้ำจืดมขนาดใหญ่ของประเทศไทย ขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ 2 เมตร น้ำหนักมากกว่า 100 กก. สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยก้อนหิน หรือบ่อซีเมนต์ นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รูปร่างปราดเปรียวว่ายน้ำไปมาอย่างรวดเร็ว ลักษณะเป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่ ลำตัวยาวและค่อนข้างป้อม แบนข้างเล็กน้อย พื้นลำตัวมีสีเทาเงินส่วนหลังสีคล้ำ ส่วนท้องสีขาว บริเวณข้างตัวเหนือฐานของครีบอก มีจุดสีขาวขนาดใหญ่ มีหนวดที่มุมปาก 1 คู่ และที่ใต้คางอีก 1 คู่ ที่ครีบอก ครีบท้องและครีบหลังก้านครีบเดี่ยวจะยื่นยาวออกไปกว่าก้านครีบอื่น ๆ มาก
เครดิตภาพ: ชาลทอง ภู่นิยม ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย