ชื่อวิทยาศาสตร์Neolamprologus similis
ชื่อสามัญ Breitstreifen-Tanganjikasee-Buntbarsch, Valekotiloahven
ชื่อไทยหมอหอยสิมิลิส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียดปลาหมอสีชนิดนี้จะอาศัยเปลือกหอยเป็นที่อยู่อาศัย โดยเป็นทั้งที่หลบซ่อนภัยและดูแลตัวอ่อน โดยสามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กหรือปานกลางกับปลาหมอสีในทะเลสาบแทงแกนยิกาชนิดอื่นๆได้ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยปูพื้นด้วยทราย หรือกรวดละเอียด และต้องใส่เปลือกหอยให้เป็นที่หลบซ่อนของปลาด้วย โดยทางร้านมักแถมมากับตัวปลาอยู่แล้ว อาหารที่ใช้เลี้ยงเล่น อาร์ทีเมียร์ หรืออาหารสำเร็จรูป ลักษณะ มีลวดลายตามขวางทั้งตัวขึ้นมาถึงส่วนหัว ลำตัวยาว เกล็ดมีขอบเป็นจักร เกล็ดบริเวณต้นคอและส่วนหน้าของสันหลังมีขนาดเล็กกว่าบริเวณอื่นอย่างเด่นชัด ฟันเป็นแบบเขี้ยวแหลม และแบบเป็นซี่เล็กละเอียดเรียงติดกันเป็นแถว ปลายกระดูกขากรรไกรบนทั้งสองข้างแบนและมีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น ๆ ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 16-21 ก้าน และครีบก้นมีก้านเดี่ยว 4-10 ก้าน
เครดิตภาพแ:นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: พิชิต ไทยยืนวงศ์ นภัทร์ โสภณ อรุณี รอดลอย และคณะ