ชื่อวิทยาศาสตร์Neolamprologus caudopunctatus
ชื่อสามัญShell cwelling cichlids, Kapampa
ชื่อไทยหมอหอยคูโดพังเตตัส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียดมีอุปนิสัยชอบจับคู่และอาศัยอยู่ในเปลือกหอยขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับปลาหมอหอยทั่วไป ลักษณะมีลำตัวยาว เกล็ดมีขอบเป็นจักร เกล็ดบริเวณต้นคอและส่วนหน้าของสันหลังมีขนาดเล็กกว่าบริเวณอื่นอย่างเด่นชัด มีเส้นข้างตัวที่ไม่สมบูรณ์ 2 เส้น ฟันมีหลายรูปแบบ เป็นแบบเขี้ยวแหลม แบบเป็นซี่เล็กละเอียดเรียงติดกันเป็นแถว ปลายกระดูกขากรรไกรบนทั้งสองข้างแบนและมีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น ๆ ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 16-21 ก้าน และครีบก้นมีก้านเดี่ยว 4-10 ก้าน
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ