ชื่อวิทยาศาสตร์Lamprologus meleagris
ชื่อสามัญShell dwelling cichlids
ชื่อไทยหมอหอยเมลากรีส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียดมีอุปนิสัยชอบจับคู่อยู่และอาศัยในเปลือกหอยขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับปลาหมอหอยทั่วไป ลักษณะมีลำตัวยาว หัวมีขนาดใหญ่ มีริมฝีปากค่อนข้างหนา พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนมีจุดดำขนาดใหญ่เรียงบริเวณกึ่งกลางลำตัวจนถึงฐานของครีบหาง ฐานครีบหลังยาง ขอบด้านนอกเป็นสีเหลืองมีจุดสีดำขนาดใหญ่บริเวณกึ่งกลางของครีบหลัง โดยทั่วไปเพสผู้มักมีขนาดใหญ่กว่าเพสเมียในปลาหมอชนิดนี้
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ